Rugăciuni pentru examen


Rugăciune de chemare a Duhului Sfânt
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Rugăciune către Prea Sfântul Duh – Dumnezeu a Părintelui Sofronie
O, Duhule Sfinte, Împărate veşnic, Dătătorule de viaţă nestricăcioasă, în nesfârşita Ta milostivire pogoară-Ţi privirea asupra neputinţelor firii noastre, luminează-ne şi sfinţeşte-ne. Lumina cunoştinţei Tale să strălucească în inimile noastre cele întunecate. Şi în vasele de lut ale firii noastre arată puterea Ta cea nebiruită. Amin.


Rugăciune către Sfântul Antonie, pentru ajutor la examene.
Prea sfinte Anton, tu ai căutat cu mare sârguinţa adevărul şi ai ştiut să uneşti credinţa cu ştiinţa dobândind înţelepciunea prin muncă şi rugăciune. Îndemnat de exemplul tău, vreau şi eu să progresez în viaţa creştină şi în ştiinţă. Mă adresez ţie mai ales cu ocazia examenului pe care trebuie să-l dau, m-am pregătit conştiincios, nu lăsa ca neştiinţa să lipsească munca mea de roadele cuvinte, luminează-mi mintea, întăreşte-mi memoria şi dă-mi priceperea necesară să răspund corect şi cuviincios spre edificarea examenelor mele. Acesta va fi un pas înainte pe drumul vieţii mele şi o răsplată binemeritată pentru truda şi grija părinţilor mei.
Prea sfinte Anton, ajuta-mă ca să adâncesc cunoştinţele mele, ca ele să nu se oprească la suprafaţa ci să ajungă la izvorul înţelepciunii şi al ştiinţei care este Dumnezeu. Aşa doamne ascultă rugăciunea noastră ce o adresam ţie şi miluieşte-ne pe noi păcătoşii robii tăi şi îndrumă-ne spre bine. Fii binecuvântat în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea părinţilor pentru ajutor copilului la examene
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, ajută-l pe copilul acesta (numele) să treacă cu bine această încercare ce îi stă înainte. Cel ce ne-ai cerut să fim înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii, luminează-l pe robul tău (numele) să înveţe ceea ce trebuie ca să fie bine pregătit la examenul care îl aşteaptă. Tu ştii ce e bine şi ce e rău. În  mâinile Tale sunt vieţile noastre. Noi, crezând că este de folos acestui copil să iasă încununat din aceasta încercare, Te rugăm să araţi şi de această dată puterea ajutorului Tău. Dar să nu fie după voia noastră, Doamne, ci după voia Ta cea sfântă, ca Tu îl iubeşti mai mult decât noi şi ştii ce-i este cu adevărat de folos.
Doamne, ajută-l pe robul Tău (numele) să nu caute gloria lumească, ce este degrab trecătoare, ci să caute vieţuirea curată şi sfântă, ca să dobândească Împărăţia cerurilor. Vieţile oamenilor sunt pline de încercări. Ce folos vom avea dacă vom câştiga bunătăţile vremelnice, de nu le vom dobândi şi pe cele veşnice? Ce folos vom avea de ne va lăuda lumea aceasta, dacă faptele noastre nu sunt bineplăcute Ţie? Ajută-ne, Dumnezeule, ca numai la Tine să căutăm împlinirea noastră şi să preaslăvim în vecii vecilor Numele Tău cel Sfânt. Amin.

Rugăciune Maicii Domnului "Sporirea minţii"
Preacurata Născătoare de Dumnezeu, casa pe care Înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi Şi-a zidit-O, dătătoarea darurilor duhovniceşti, ceea ce de la cele lumeşti la cele dinainte de lume mintea noastră o înalţi şi pe toţi la cunoştinţa înţelepciunii îi ridici! Primeşte aceasta cântare de rugăciune de la noi, nevrednicii robii Tăi, care cu credinţă şi cu smerenie ne închinăm în fatţ Preacinstitei Tale icoane! Induplecă-L pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru să le dea mai marilor noştri înţelepciune şi putere, judecătorilor dreptate şi necăutare la fata omului, pastorilor înţelepciune duhovniceasca, râvna şi buna paza a sufletelor noastre, învăţătorilor smerita înţelepciune, fiilor ascultare şi nouă tuturor. Duhul chibzuinţei şi al evlaviei, duhul smereniei şi al blândeţii, duhul curăţiei şi al adevărului. Şi acum, Maica prealăudată, dă-ne bună sporire a mintii, pe cei aflaţi în vrajbă şi în dezbinare împacă-i, uneşte-i şi pune între ei o legătură de iubire nedespărţită, pe cei rătăciţi din nesocotinţa întoarce-i spre lumina adevărului lui Hristos, povăţuieşte-i în frica de Dumnezeu, înfrânarea şi hărnicia, dă-le cuvântul înţelepciunii şi cunoştinţei folositoare de suflet celor ce le cer, luminează-ne cu bucuria cea nepieritoare, Ceea ce eşti mai cinstita decât Heruvimii şi mai slăvită decât Serafimii. Iar noi, văzând faptele minunate şi preachibzuită înţelepciune a lui Dumnezeu în lume şi în viaţa noastră, să ne înstrăinam de deşertăciunea pământească şi de prisositoarele griji lumeşti şi să ne ridicăm minţile şi inimile noastre spre cer, pentru ca, prin ocrotirea şi ajutorul Tău, laudă, mulţumire şi închinare pentru toate să-i aducem Întreit Slăvitului Dumnezeu şi Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu