Sfaturi pentru examen

Ce trebuie să facem înainte de examen?


Examenele sunt momente foarte importante pentru toţi elevii căci au o influenţă deosebita asupra viitorului.
Iată mai multe sfaturi pe care părinţii duhovniceşti le dau celor care se află în faţa susţinerii unui examen. Fiecare este la fel de eficient.

1. În primul rând trebuie să se spovedească înainte de începerea examenelor, iar dacă primeşte dezlegare de la duhovnic să se şi împărtăşească. De asemenea, este bine să aibă pomelnice la mănăstiri sau biserici unde se face zilnic slujba pentru a se aduce înaintea lui Dumnezeu rugăciuni pentru ajutorul lui.

2. Astfel, binecunoscutul Părinte Lavrentie de la Mănăstirea Frăsinei sfătuia ca cel care are examen să citească înainte de acesta zilnic Paraclisul Maicii Domnului, iar în timpul examenului, dacă este posibil, să-l citească altcineva pentru el.

3. Părintele Paisie Aghioritul spunea că există numeroşi elevi care, deşi ar putea să facă faţă cu uşurinţă examenelor, îşi creează ei înşişi  din pricina fricii o stare de panică şi din această cauză riscă să întâmpine un eşec. Pentru aceştia soluţia este sa-şi pună nădejdea (speranţa) în ajutorul lui Dumnezeu şi să se smerească cerând rugăciunile altora: „Dacă ei ar spune cu smerenie: «Rugaţi-vă pentru mine ca să merg bine la examen, pentru că singur nu cred că o să reuşesc, dar cu rugăciunile voastre voi încerca», atunci, prin faptul că se smeresc, vor primi şi harul lui Dumnezeu şi iluminarea dumnezeiască. Pe lângă aceasta, înainte de a începe examenele să se roage Sfântului lor ocrotitor, iar acela îi va ajuta potrivit cu credinţa şi evlavia pe care o au”. Sfântul ocrotitor este cel al cărui nume îl poartă persoana respectivă. Dacă este un sfânt care are Acatist, este de foarte mare ajutor citirea acestuia, iar pe lângă aceasta, sau dacă elevul nu are Acatistul Sfântului respectiv, se poate repeta de mai multe ori o rugăciune scurtă de felul următor:
Sfinte (numele Sfântului ocrotitor), roagă-te lui Dumnezeu pentru mine păcătosul (sau păcătoasa)
sau
Sfinte (numele Sfântului ocrotitor), roagă-te lui Dumnezeu sa mă ajute la acest examen
sau
Roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, Sfinte (numele Sfântului ocrotitor), căci eu cu osârdie alerg către tine, cel grabnic ajutător şi rugător înaintea lui Dumnezeu pentru sufletul meu.”
Aceste rugăciuni scurte se pot alcătui de fiecare după cum simte că se potriveşte mai bine sufletului său. Dacă elevul nu are nume de sfânt, poate citi Paraclisul Maicii Domnului sau un Acatist al Maicii Domnului.

4. De mare ajutor pentru luminarea minţii şi reuşită la examene este şi „Acatistul Prea Sfântului şi de Viaţă FăcătoruluiDuh, Dumnezeul nostru”. Unii copii sau chiar oameni maturi nu au nici memorie bună, nici coerentă în gândire şi prin aceasta întâmpină multe greutăţi în viaţă. Aceste defecte pot fi determinate de lipsa prezentei Duhului Sfânt în sufletul persoanei respective, lipsa născută din cauza neîmpărtăşirii acesteia cu Tainele Bisericii. Sf. Serafim de Sarov a arătat că dobândirea Duhului Sfânt este însuşi cel mai profund sens al vieţii, căci a dobândi Duhul Sfânt înseamnă a dobândi totul, înseamnă împlinirea umanului, desăvârşirea. Duhul Sfânt este Cel Care ne dă toată înţelepciunea şi luminarea desăvârşită a mintii noastre, de aceea este bine ca cel care învaţă pentru examene să citească în fiecare zi acest acatist. De asemenea pot să-l citească şi cei din familia sa, precum şi cei apropiaţi ai săi.
Acatistul Duhului Sfânt poate fi însă citit nu numai pentru ajutor la examene, ci în orice moment al vieţii, căci viaţa este un urcuş continuu spre desăvârşire, iar Cel Care ne sfinţeşte este Duhul Sfânt.

În încheierea acestui scurt îndrumar pentru reuşita la examene trebuie precizat faptul că toate rugăciunile despre care am vorbit nu înlocuiesc efortul personal de a învăţa al elevului, nici nu reprezintă vreo „reţetă miraculoasă a succesului”. Prin ele însă cerem ajutorul Mult Milostivului Dumnezeu şi dacă ne rugăm cu credinţă şi nădejde vom primi negreşit acest ajutor şi împlinirea cererilor noastre fiindcă nemincinos este cel care a zis: „Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi afla, bateţi şi vi se va deschide; căci oricine cere va primi, cel care caută va afla şi cel care bate i se va deschide”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu